وقتی شما یک سکه دارید و من هم یک سکه و آنهارا با هم معامله میکنیم باز هم هر کدام صاحب تنها یک سکه هستیم!
اما زمانی که از ایده خود برای دیگری صحبت میکنیم و ایده دیگری را میشنویم حالا هر دو صاحب دو ایده هستیم!
محصول من میداند که برای ایجاد انگیزه بیشتر باید یک انرژی ایجاد کرد که بین همه افراد در جریان باشد و چه راهی بهتر از بازاریابی چند سطحی؟ من میخواهم حال خوبم را با شما به اشتراک بگذارم و از شما نیز میخواهم حال خوبتان را با من به اشتراک بگذارید!
ارزش و اهمیت شبکه زمانی مشخص میشود که یک پچ پچ کوچک تبدیل به یک صدای بلند میشود و ما انتخاب کردیم که شیوه جدیدی از بازار سازی چند سطحی را ایجاد کنیم که در قسمت شبکه من ببشتر با آن آشنا میشوید!