چگونه سهام محصول من ارزش تولید میکند؟

بعد از آن که شخص امتیازی از صندوق مشارکت را خریداری میکند بلافاصله پول وارد شده به صندوق به کار گرفته میشود از این روکه پول در راستای انجام کار یا خرید تجهیزات صرف میشود و بازدهی آن در مدت زمان کوتاهی آغاز میشود ارزش پول هم راستا با بالا رفتن تورم و قیمت تجهیزات افزایش پیدا میکند لزا شخص سهام دار ارزش سهمش رشد میکند!
همچنین لازم است به این موضوع اشاره کنیم که امتیازهای صندوق مشارکت همگی از یک منبع تامیین میشود پس هیچ فرقی نمیکند که شما در کدام پروژه و بازه زمانی عضو شده اید! و سود دریافتی به تمامی امتیازها یکسان میباشد!
استخدام در کادر مدیریتی لازمه این است که شخص تخصص لازم در زمینه مربوط را دارا باشد و همچنین حداقل ۱۰۰ امتیاز مشارکت را در اکانت محصول من خود داشته باشد.
استخدام در رده های معمول منوت بر این میباشد که یا خود شخص یا والدین او از اعضای صندوق باشند و خود شخص توانایی لازم را برای فعالیت در حرفه مربوطه داشته باشد.
رعایت اصول معاشرت و اخلاق در تمامیه رده های کاری اصل اول بوده و درصورت بروز بی اخلاقی و انجام کارهای خارج از اساس نامه، فعالیت شخص با هر لول سازمانی تعلیق میگردد!