دومین شعبه راه اندازی شرکت محصول من

به رستوران سنتی کبابکده من خوش امدید

ای نقش ت از هزار معنی خوش تر ❤️

منو رستوران

سرو بهترین غذاهای ایرانی با طعم ماندگار

کباب کوبیده ..........................................................................................110T

چلو کوبیده گوشت  .................................................................................285T

گباب کوبیده مرغ ....................................................................................235T

چلو وزیری .............................................................................................225T

سینی شاهانه .........................................................................................115T

سینی شاه عباسی ......................................................................................110T

جوجه کباب زعفرانی ...................................................................................350T

شیشلیک .................................................................................................270T

سلطانی...... .............................................................................................115T

برگ ........................................................................................................285T

چنجه عربی.... ..........................................................................................235T

حلزونی ...................................................................................................195T

بال زعفرانی ..............................................................................................165T

پاچین زعفرانی ...........................................................................................95T

پلو ایرانی .................................................................................................50T

سرو بهترین غذاهای ایرانی با طعم ماندگار

کباب کوبیده .................110T

چلو کوبیده گوشت........285T

کباب کوبیده مرغ ..........235T

چلو وزیری ...................225T

سینی شاهانه ..............1115T

سینی شاه عباسی .........110T

جوجه کباب زعفرانی .......145T

شیشلیگ .....................485T

سلطانی .......................385T

برگ ............................285T

چنجه عربی .................235T

حلزونی.... .....................195T

بال زعفرانی ...................95T

پاچین زعفرانی ...............95T

پلو ایرانی ......................50T

سرو لذیذ ترین فست فود

پیتزا

پیتزا رست بیف ...........................................................................................350T

پیتزا چیکن ................................................................................................155T

پیتزا میکس ..............................................................................................355T

پیتزا هات داگ ...........................................................................................245T

پیتزا ژامبون..............................................................................................235T

پیتزا پپرونی ..............................................................................................295T

برگر

چیز برگر ....................................................................................................175T

هات برگر...... ............................................................................................195T

اسموگی برگر ..............................................................................................195T

چیکن برگر.... ............................................................................................225T

کیگس برگر ...............................................................................................285T

دبل برگر ...................................................................................................295T

هات داگ

هات داگ ...................................................................................................225T

هات داگ ایتالیا ...........................................................................................225T

هات داگ فرانسه .........................................................................................225T

سیب

سیب ........................................................................................................95T

سیب ویژه ..................................................................................................215T

چیپس پنیر ................................................................................................195T

سرو  لذید ترین فست فود 

پیتزا

پیتزا رست بیف............365T

پیتزا چیکن .................355T

پیتزا میکس ................355T

پیتزاهات داگ ..............245T

پیتزا ژامبون ................235T

پیتزا پپرونی ...............295T

برگر

چیز برگر ....................175T

هات برگر .....................195T

اسموگی برگر..... ............195T

چیکن برگر ...................225T

میکس برگر .................285T

دبل برگر .....................295T

هات داگ

هات داگ ....................225T

هات داگ ایتالیا.............225T

هات داگ فرانسه ..........225T

سیب

سیب .........................95T

سیب ویژه ....................215T

چیپس پنیر ..................195T

سرو بهترین نوشیدنی ها با طعمی ماندگار

قهوه

اسپرسو .................................................................................................30T

عربیکا ...................................................................................................35T

امریکنو .................................................................................................40T

کورتادو .................................................................................................55T

لاته ......................................................................................................60T

کاپوچینو ...............................................................................................55T

آفو گاتو ................................................................................................65T

نوشیدنی سرد

لیموناد .................................................................................................68T

موهیتو .... ...........................................................................................75T

سامر ...................................................................................................85T

بلواسکای .............................................................................................85T

سرو بهترین نوشیدنی ها با طعمی ماندگار

قهوه

اسپرسو ........................30T

عربیکا ..........................35T

امریکنو ........................40T

کورتادو ........................55T

لاته .............................60T

کاپوچینو ......................55T

آفا گاتو .......................65T

نوشیدنی سرد

لیموناد ........................68T

موهیتو .......................75T

سامر ...........................85T

بلواسکای ......................85T

سرو بهترین چای با طعمی ماندگار

نوشیدنی گرم

چای کرک ..............................................................................................55T

چای ساده ............................................................................................-T

چای طعم دار .........................................................................................-T

هات چاکلت ..........................................................................................48T

چای انگلیسی .........................................................................................70T

ماسالا ..................................................................................................48T

کیک

ساذه ...................................................................................................63T

شکلاتی,نسکافه ای.... ..............................................................................70T

پسته ای ...............................................................................................80T

میلک شیک

شکلاتی ................................................................................................100T

بادام زمینی ...........................................................................................115T

ماکیاتو ................................................................................................115T

کوکی ...................................................................................................110T

سرو بهترین چای با طعمی ماندگار

نوشیدنی گرم

چای کرک .....................55T

چای ساده ....................-T

چای طعم دار ................-T

هات چاکلت .................48T

چای انگلیسی ................70T

ماسالا .........................48T

کیک

ساده ........................63T

شکلاتی , نسکافه ای ......70T

پسته ای ...................80T

چیز کیک ...................80T

میلک شیک

شکلاتی ........................100T

بادام زمینی ...................115T

ماکیاتو ........................115T

کوکی ...........................110T

کبابکده من پذیرای صبحانه شماست

املت ..................................................................................................65T

املت پنیر ............................................................................................75T

املت سوسیس .....................................................................................75T

املت سوسیس و قارچ ............................................................................80T

پیاز تخم مرغ ........................................................................................50T

سوسیس تخم مرغ................................................................................70T

خرما تخم مرغ......................................................................................60T

قارچ تخم مرغ......................................................................................55T

قرمه تخم مرغ......................................................................................110T

خاگینه...............................................................................................45T

نیمرو.................................................................................................40T

تخم مرغ آبپز.......................................................................................35T

کبابکده من پذیرای صبحانه شماست

املت ...........................65T

املت پنیر .....................75T

املت سوسیس ..............75T

املت سوسیس و قارچ .....80T

پیاز تخم مرغ .................50T

سوسیس تخم مرغ.........70T

خرما تخم مرغ................60T

قارچ تخم مرغ................55T

قرمه تخم مرغ...............110T

خاگینه.........................45T

نیمرو...........................40T

تخم مرغ آبپز.................35T

صبحانه ویژه

میکس .................................................................................................110T

گوشت چرخی + تخم مرغ + گوجه + سیب سرخ شده

مخصوص .............................................................................................100T

گوجه + تخم مرغ + قارچ + هات داگ + پنیر پیتزا

مخلوط .................................................................................................90T

سیب زمینی + قارچ + پیاز تخم مرغ 

بشقاب انگلیسی ....................................................................................180T

نیمرو + نون تست + سوسیس قارچ + لوبیا

صبحانه بدون تخم مرغ

قرمه سیب ............................................................................................110T

قرمه قارچ .............................................................................................100T

چغوک بریزو ...........................................................................................110T

عدسی ..................................................................................................50T

کره مربا.................................................................................................45T

پنیر+ گردو + گوجه + خیار..........................................................................70T

خامه عسل.............................................................................................45T

صبحانه ویژه

میکس .......................110T

گوشت چرخی + تخم مرغ + گوجه + سیب سرخ شده

مخصوص ....................100T

گوجه + تخم مرغ + قارچ + هات داگ + پنیر پیتزا

مخلوط .......................90T

سیب زمینی + قارچ + پیاز تخم مرغ 

بشقاب انگلیسی ............180T

نیمرو + نون تست + سوسیس قارچ + لوبیا

صبحانه بدون تخم مرغ

قرمه سیب ....................110T

قرمه قارچ .....................100T

چغوک بریزو ..................110T

عدسی .........................50T

کره مربا........................45T

پنیر+ گردو + گوجه + خیار 70T

خامه عسل...................45T